Termovize fotovoltaických elektráren

Provádíme diagnostiku fotovoltaických elektráren pomocí dronu s termovizí. Jedná se o kvantitativní měření povrchové teploty jednotlivých FV článků (tj. jednotlivých prvků každého), jehož cílem je nalezení fotovoltaický panelů s celkově nižším výkonem a to ať už z důvodu poškození či výrobní vady panelu (typicky rozlomený FV článek, praskliny křemíkového článku zvané jako "šnečí cestičky", tj. snail trails apod.).

I když jsou fotovoltaické panely často vybaveny možností měření výkonu, obvykle je tato možnost omezena na měření výkonu v rámci měniče, případně stringu, přičemž mnohem častější je měření výkonu pouze na výstupu měníče a to zejména u malých a středních elektráren. Ideálním způsobem kontroly jednotlivých FV elektrárny je však monitorování každého FV panelu individuálně, což je možné za použití termovize.

jpg termogram - zavada na FV panelu 1
Termogrma fotovoltaického panelu, který zachycuje tzv. hotspot. Ten signalizuje pravděpodobnou závadu. Pořízeno s pomocí dronu s termovizí.

 

Jednotlivé fotovoltaické panely jsou zapojeny v kombinaci sérového a paralelního zapojení. Elektrický proud v sériové větvi je omezován (výsledným) vnitřním odporem jednotlivých panelů. Čím vyšší vnitřní odpor daných fotovoltaických panelů, tím menší proud v dané větvi.

 

Pomocí dronu s termovizí zajišťujeme

Vizuální kontrola

Vizuální kontrola je nejsnadnější a tedy samozřejmě i nejlevnější způsob kontroly FV panelu. Pouhou vizuální kontrolou lze odhalit značnou část defektů FV panelů (tj. například delaminace, popraskané FV články, vypálené FV články, průnik vody a mnohé další) či dalších problémů (nevhodné zastínění, povrchové či vnitřní nečistoty apod.) nebo mechanických problémů (uvolnění panelu, špatný elektrický kontakt apod.). Pomocí dronu s kamerou  lze tyto inspekce provádět rychle a efektivně.

jpg vizualni inspekce fotovoltaickeho panelu
Vizuální inspekce pomáhá odhalit řadu vad fotovoltaických panelů a je nedílnou součástí inspekčních prací.

 

Vzhledem k tomu, že RGB snímky jsou pořizovány spolu s termogramy (termovizními snímky) během termovizní inspekce, je tento výstup automaticky k dispozici jako výstup při termovizním snímkování. Vizuální kontrola má, vedle odhalování vad panelů, význam také dokumentární, kdy zajišťuje dokumentaci aktuálního stavu s možností porovnání se stavem v budoucnosti.

mnohacetne zavady FV panelu
Dron s termovizí zde odhalil různé typy poruch FV panelů.

 

Vizuální kontrolu nelze nahradit ani opomenout, neboť pomocí ní lze identifikovat velkou část defektů u FV panelů, jako jsou šnečí cestičky, zežloutnutí EVA fólie, vypálené FV články, delaminaci apod. Během vizuální kontroly je možné odhalit i další vady na FV panelech, které pomocí termovizního monitoringu, nebo jiné sofistikovanější metody (flash test) nejsou odhalitelné – uvolněné nebo chybějící úchytné háky, jejichž absence může způsobit uvolnění FV panelu za silnějšího větru.

Kontrola pomocí dronu s termovizí

Termovizní kontrolu (nebo správněji termografickou kontrolu) lze provádět při slunečním počasí s osvitem minimálně 500 W/m2. Kontrolu lze provádět pomocí ruční termokamery nebo pomocí kamery umístěné na dronu. Použití dronu s termovizní kamerou je výrazně efektivní zejména u velkých FVE nebo u střešních instalací, kde je obtížný přístup pro techniky. Termosnímky pořízené z dronu je možné složit do ucelené IR ortofotomapy a získat tak lepší přehled o rozmístění jednotlivých vad. Snímky jsou pořizovány dronem s termovizí obvykle s rozlišením 640 x 512 px.

dron s termovizi nad fotovoltaickou elektrarnou
Dron s termovizí snímkující fotovoltaickou elektrárnu.

 

Výslednou povrchovou teplotu naměřenou termovizní kamerou ovlivňuje zejména: intenzita záření, ochlazování větrem, úhel snímání, prach a jiné nečistoty na povrchu apod.. Při termovizní kontrole je hlavní diagnostickou informací stanovená povrchová teplota je potřeba si všímat zejména:

  • rozložení teplot na FV panelu,
  • tvar a rozmístění teplotních abnormalit.