Letecké práce s dronem

Nabídka služeb, aneb dron lze využít pro mnoho činností...

V mladém odvětví dronů se aktivně pohybujeme již od roku 2014, kdy jsme navázali na předchozí zkušenosti s pozemními metodami snímání reality jak pomocí termokamer (viz dron s termovizí), tak pomocí metod blízké fotogrammetrie a laserového skenování. Portfolio služeb a techniky stále rozšiřujeme, základním kamenem jsou však stále drony DJI. Aktuálně tedy nabízíme prodej dronů DJI, Autel a dalších a také provádíme profesionální služby se špičkovou technikou v následujících oborech:

Fotovoltaika - dron s termovizí

Pomocí dronu s termovizí s vysokým rozlišením jsme schopni provést inspekci fotovoltaické elektrárny třemi způsoby.

  1. Manuální let s lokálním označením závad
  2. Automatický let, kdy po posbírání dat je protokol vyhodnocován ručně
  3. Automatický let, kdy po posbírání dat je protokol vyhodnocen AI softwarem

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru se nám podařilo získat unikátní zastoupení pro software Sitemark, který provádí automatické vyhodnocování závad ve fotovoltaice se zanesením přímo do mapy. Vyhodnocení je tak velmi rychlé, závady jsou přesně zaneseny na mapovém podkladu nebo rovnou na stavebním výkresu fotovoltaické elektrárny.

fotovoltaika

Kontrola prvků distribučné soustavy vysokého napětí - LIDAR, termovize, RGB kamera

Díky dlouholetému působení v oboru průmyslových inspekcí a služeb s drony jsme získali unikátní zastoupení pro software ke správě a analýze stavu vedení napětí. Dokážeme ve velmi krátkém čase nasnímat dronem stav sloupů, jejich základů, případnou korozi, uvolnění šroubů, a prvků vlastní přenosové soustavy- tedy provedení a stav ukotvení vodičů, izolátorů, periferií a dodržení normy instalace. Díky termokameře na dronu dokážeme odhalit také přechodové odpory. Skutečnosti zjištěné z obrazového záznamu (kvalitní fotografie s rozlišením až 48 Mpx) v kanceláři posoudí vyškolený pracovník a závady označí a jejich závažnost zanese do mapy, která obsahuje jednotlivé ikony s danými sloupy. Po kliknutí na ikonu se rozbalí všechny podrobnosti k danému sloupu - vyhodnocená a označená závada, fotodokumentace, závažnost, přesná lokalita. 

vedeni vysokeho napeti

Mapování - RGB kamera, termovize

Pomocí profesionální fotogrammetrické kamery DJI P1 nebo dronu DJI P4 RTK, což je technika přímo určená k blízké fotogrammetrii dokážeme velmi přesně zmapovat zadanou oblast a to jak s výstupem v podobě 2D mapy, tak v výstupem v podobě 3D mapy či 3D modelu. Dokážeme dosáhnout na výsledné rozlišení 1 cm/px u 2D mapy a 3 cm/px u 3D modelu. Vše ukotveno do souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému BVP přes vlícovací body s přesností okolo 1 cm.

 mapovani s dronem

Skenování a snímání budov pro tvorbu 3D modelu - RGB kamera, LIDAR, skener

Pomocí metod blízké fotogrammetrie nebo laserového skeneru  (jak pozemního, tak na dronu) dokážeme udělat kompletní 3D model zadané budovy (jak exteriéru, tak interiéru včetně výkresové dokumentace), který může sloužit pro projektanta, plánování údržby, nebo jen dokumentovat aktuální stav. Nejčastěji používanou technikou na tyto činnosti je profesionální dron DJI M300 RTK s LIDARem DJI L1.

 

Pasportizace budov - RGB kamera, LIDAR

Zhotovení kompletní pasportizace budovy jak v rámci fotografií pomocí dronů typicky DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, tak v rámci mračna bodů typicky s profesionálním dronem DJI M300 a LIDAR DJI L1 je také často poptávanou službou. Poradíme si s náročným terénem i těsným průmyslovým prostředím plným nástrah jak pro let, tak pro letovou elektroniku. Typicky úzké prostory, objekty z oceli či železobetonu, nedostupné místa na střechách atp. 

pasportizace objektu drony dji

Inspekce výškových objektů a komínů - RGB kamera, LIDAR

Inspekce a zhotovení protokolu pro výškové budovy a komíny často provádíme pomocí dronů řady DJI M30, nebo DJI M300 RTK, díky kterým dokážeme vytvořit jak kompletní foto dokumentaci konkrétního místa, tak celého objektu.

vetrne_elektrarny_uav

Ukázkový model komínu přikládáme níže:

Ukázkový 3D model komínu na cloudu

Termografická kontrola obvodové obálky - termovize na dronu, pozemní termokamera

Pomocí termokamery na dronu dokážeme velmi přesně a rychle vyhodnotit teplotní úniky z budov a to jak po obvodu tak na střeše. Díky dronům dokážeme obsáhnout velmi rozlehlé průmyslové areály a s potřebným výškovým nadhledem kvalitně zadokumentovat jejich složité střechy. 

dron s termokamerou

Zatékání do plochých střech - termovize

Zatékání do plochých střech je problém, který má sice jednoduché řešení, ovšem u rozlehlých průmyslových hal, skladů a pomocných objektů se velmi špatně lokalizuje. Díky speciálnímu postupu dokážeme termokamerou na dronu lokalizovat místo zatékání a ušetřit tak nemalé náklady na rekonstrukci celé plochy střechy. Ve velmi krátké době zjistíme, zadokumentujeme a označíme místo, kudy vniká voda pod svrchní vrstvu střechy a narušuje tak izolaci pod ní. Tato izolace nejen neplní svou funkci skrz navlhnutí, ale vodu také "rozvádí" po další ploše střechy a díky tomu se zatékání může projevit až o několik desítek metrů jinde, než k němu skutečně dochází.

zatekani do plochych strech termokamera na dronu

Skenování, tepelné úniky, fotodokumentace produktovodů, teplovodů a horkovodů termokamerou

Produktovody jsou často rozsáhlé vedení různých produktů, které s sebou nesou své typické problémy. Společným problémem však je lokální průchod nedostupným terénem, který znemožňuje jejich pozemní kontrolu. Konkrétní problémy u horkovodů a teplovodů mohou být např. narušení vnější izolace, nebo jejich prasknutí a únik horké páry/vody do okolí. Tyto problémy dokážeme detekovat a označit jak u nadzemních, tak u podzemních produktovodů. Jedním z možných výstupů je RGB mapa produktovodu (pro nadzemní trasy) a termo mapa produktovodu (pro podzemní trasy).

produktovody dronem_1

Skenování staveb a stavebních oblastí - LIDAR na dronu, pozemní skener

Skenování a mapování průběhu stavebních prací je velmi žádanou službou a to jak z pohledu provozního (podklad pro projektanta, výpočet navezeného či odvezeného materiálu, výškové rozdíly apod) tak z pohledu obchodního (archivace průběhu stavby dle časového plánu). Pro tyto účely dokážeme dodat několik výstupů a to zejména mračno bodů a to jak z pozemního skeneru, tak ze skeneru na dronu. Dále 2D mapu, 3D mapu či 3D model ukotvený do souřadnicového systému S-JTSK a to až s nejvýkonnější profesionální technikou DJI P1. Pro dokumentací průběhu stavby používáme také časosběrné kamery.

 

lidar

Výpočet kubatur a vytyčení - RGB kamera, LIDAR na dronu, skener

Výpočet zásob materiálů, odpadů a určení jejich přesných kubatur už není jen hudbou budoucnosti. Aktuální stavy zásob nebo naopak odpadů jsme schopní zadokumentovat do 3D modelu a velmi rychle a přesně vypočítat jejich hodnotu s přesností okolo 2%. Celý model ukotvený pomocí vlícovacích bodů s přesností okolo 1 cm souřadnicového systému S-JTSK a BVP výškového systému jsme schopní dodat i na cloudu pro jednoduché uživatelské měření a archivaci. 

mereni objemu materialu dronem_1

 

Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Často spolupracujeme s výzkumnými ústavy a vysokými školami jak na testech dronní i pozemní techniky, tak při měření, pilotních projektech a leteckých pracech. Díky široké základně techniky, kterou vlastníme a používáme, nebo flexibilně dokážeme zapůjčit poskytujeme silné technické zázemí.

vyzkum drony

Kontrola mostních konstrukcí - RGB kamera

Pomocí RGB kamery na dronu dokážeme provést inspekci mostové konstrukce jak shora a bočních stran, tak díky speciálnímu uchycení kamer a externímu osvětlení i zespod mostové konstrukce. Na tyto činnosti používáme dron DJI M300 RTK, světlo Z15 a kameru DJI H20.

 

Dokumentace škod v zemědělství - RGB kamera, multispektrální kamera

Díky 2D mapám a analyzačním softwarům obrazu, dokážeme vyhodnotit závažnost poškození úrody pomocí procentuálního vyjádření nedotčené plochy k poškozené. Dokážeme tedy přesně zadokumentovat aktuální stav, který můžete použít jako podklad k získání pojistného plnění ve správné výši. 

 

Precizní zemědělství - zdravotní stav plodin - multispektrální kamera

Díky multispektrální kameře na dronu jsme schopní vyhodnotit aktuální zdravotní stav plodin a to pomocí několika normovaných zemědělských indexů. Pomocí multispektrální kamery jsme schopný vyhodnotit indexy NDVI (nejčastěji používaný), GNDVI, NDRE, OSAVI a další dle nabízených 6 pásem. Pomocí SWIR kamery jsme schopní vypočítat tzv. NDWI index, který identifikuje zastoupení vody v zemině. Nejčastěji používáme dron DJI P4 Multispectral s multispektrální kamerou, nebo vlastní řešení integrované SWIR kamery.

ndvi mapa z dronu s multispektralni kamerou

Pilotní projekty s drony, vývoj a testování

Podílíme se na vývoji a testování hardwaru na drony, spolupracujeme s firmou PLP, která vlastní patent na nasazování plašičů ptactva na vodiče VN pomocí dronů, dále zajišťujeme ověření metodik pro zjišťování poruch a diagnostiku závad na různých technických celcích. Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti leteckých prací jsme schopni dopředu teoreticky posoudit navrhovaný koncept a srovnat jej například s již provedeným měřením. Jsme otevřeni spolupráci!

vyvoj testovani drony

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení