Letecké práce s dronem

Přehled nabídky našich služeb

V mladém odvětví dronů se aktivně pohybujeme již od roku 2014, kdy jsme navázali na předchozí zkušenosti s pozemními metodami technické diagnostiky a to jak pomocí termokamer (viz dron s termovizí), tak pomocí metod blízkých fotogrammetrii a tvorby modelů pomocí LIDARu.

Portfolio služeb a techniky stále rozšiřujeme, základním kamenem jsou však stále drony DJI. Aktuálně tedy nabízíme prodej dronů DJI, Autel a dalších a také provádíme profesionální služby se špičkovou technikou v následujících oborech:

Diagnostika fotovoltaických elektráren

Pomocí dronu s termovizí s vysokým rozlišením jsme schopni provést inspekci fotovoltaické elektrárny třemi způsoby.

  1. manuální let s lokálním označením závad;
  2. automatický let, kdy po posbírání dat je protokol vyhodnocován ručně;
  3. automatický let, kdy po posbírání dat je protokol vyhodnocen AI softwarem.

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru se nám podařilo získat unikátní zastoupení pro software Sitemark, který provádí automatické vyhodnocování závad ve fotovoltaice se zanesením přímo do mapy. Vyhodnocení je tak velmi rychlé, závady jsou přesně zaneseny na mapovém podkladu nebo rovnou na stavebním výkresu fotovoltaické elektrárny.

Podrobnosti k problematice diagnostiky fotovoltaických elektráren jsme zpracovali v samostatném článku: Diagnostika fotovoltaických elektráren.

fotovoltaika

Kontrola prvků distribučné soustavy vysokého napětí

Díky dlouholetému působení v oboru průmyslových inspekcí a služeb s drony jsme získali unikátní zastoupení pro software ke správě a analýze stavu vedení napětí. 

Dokážeme ve velmi krátkém čase nasnímat dronem stav sloupů, jejich základů, případnou korozi, uvolnění šroubů, a prvků vlastní přenosové soustavy- tedy provedení a stav ukotvení vodičů, izolátorů, periferií a dodržení normy instalace. Díky termokameře na dronu dokážeme odhalit také přechodové odpory. Skutečnosti zjištěné z obrazového záznamu (kvalitní fotografie s rozlišením až 48 Mpx) v kanceláři posoudí vyškolený pracovník a závady označí a jejich závažnost zanese do mapy, která obsahuje jednotlivé ikony s danými sloupy. Po kliknutí na ikonu se rozbalí všechny podrobnosti k danému sloupu - vyhodnocená a označená závada, fotodokumentace, závažnost, přesná lokalita. 

vedeni vysokeho napeti

Fotogrammetrie, mapování a 3D modelování

Pomocí profesionální fotogrammetrické kamery DJI Zenmuse P1 nebo dronu DJI P4 RTK, což je technika přímo určená k fotogrammetrii, dokážeme velmi přesně zmapovat zadanou oblast a to jak s výstupem v podobě 2D fotogrammetrické mapy, tak v výstupem v podobě 3D mapy či 3D modelu. Dokážeme dosáhnout na výsledné rozlišení až 1 cm/px u 2D mapy a 3 cm/px u 3D modelu. Vše ukotveno do souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému BVP přes vlícovací body s přesností okolo 1 cm.

 mapovani s dronem

Skenování a snímání budov pro tvorbu 3D modelu

Pomocí metod fotogrammetrie nebo LIDARu  (jak pozemního, tak na dronu) dokážeme udělat kompletní 3D model zadané budovy (jak exteriéru, tak interiéru včetně výkresové dokumentace), který může sloužit pro projektanta, plánování údržby, nebo jen dokumentovat aktuální stav. Nejčastěji používanou technikou na tyto činnosti je profesionální dron DJI M300 RTK s LIDARem DJI Zenmuse L1.

Pasportizace budov 

Zhotovení kompletní pasportizace budovy jak v rámci fotografií pomocí dronů, typicky za použití DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, tak v rámci mračna bodů, typicky s profesionálním dronem DJI M300 a LIDAR DJI Zenmuse L1, je také často poptávanou službou. Poradíme si s náročným terénem i těsným průmyslovým prostředím plným nástrah jak pro let, tak pro letovou elektroniku. Typicky úzké prostory, objekty z oceli či železobetonu, nedostupné místa na střechách atp. 

pasportizace objektu drony dji

Inspekce výškových objektů a komínů

Inspekce a zhotovení protokolu pro výškové budovy a komíny často provádíme pomocí dronů řady DJI M30, nebo DJI M300 RTK, díky kterým dokážeme vytvořit jak kompletní foto dokumentaci konkrétního místa, tak celého objektu.

vetrne_elektrarny_uav

Ukázkový model komínu je k nahled:

Ukázkový 3D model komínu na cloudu

Termografická kontrola obvodové obálky

Pomocí dronu s termovizí dokážeme velmi přesně a rychle vyhodnotit stav obvodové obálky budovy (ve smyslu zjednodušené zkoušky s IR kamerou dle technické normy ČSN EN 13187 - Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda). Díky dronům dokážeme obsáhnout velmi rozlehlé průmyslové areály a s potřebným výškovým nadhledem kvalitně zadokumentovat jejich složité střechy. 

dron s termokamerou

Zatékání do plochých střech

Zatékání do plochých střech je problém, který má sice jednoduché řešení, ovšem u rozlehlých průmyslových hal, skladů a pomocných objektů se velmi špatně lokalizuje. Díky speciálnímu postupu dokážeme termokamerou na dronu lokalizovat místo zatékání a ušetřit tak nemalé náklady na rekonstrukci celé plochy střechy. Ve velmi krátké době zjistíme, zadokumentujeme a označíme místo, kudy vniká voda pod svrchní vrstvu střechy a narušuje tak izolaci pod ní. Tato izolace nejen neplní svou funkci skrz navlhnutí, ale vodu také "rozvádí" po další ploše střechy a díky tomu se zatékání může projevit až o několik desítek metrů jinde, než k němu skutečně dochází.

Podrobnější informace k postupu zjišťování zatékání do ploché střechy a postupu jsme zpracovali v samostatném článku: Termovizní diagnostika plochých střech. Náš metodický postup vychází z normy  ASTM C 1153 (Practice for Location of Wet Insulation in Roofing Systems Using Infrared).

zatekani do plochych strech termokamera na dronu

Skenování, tepelné úniky, fotodokumentace produktovodů, teplovodů a horkovodů termokamerou

Produktovody jsou často rozsáhlé vedení různých produktů, které s sebou nesou své typické problémy. Společným problémem však je lokální průchod nedostupným terénem, který znemožňuje jejich pozemní kontrolu. Konkrétní problémy u horkovodů a teplovodů mohou být např. narušení vnější izolace, nebo jejich prasknutí a únik horké páry/vody do okolí. Tyto problémy dokážeme detekovat a označit jak u nadzemních, tak u podzemních produktovodů. Jedním z možných výstupů je RGB mapa produktovodu (pro nadzemní trasy) a termogragická produktovodu (pro podzemní trasy).

Problematiku jsme zpracovali v samostatném článku: Termovizní diagnostika teplárenenských celků a produktovodů.

produktovody dronem_1

Skenování staveb a stavebních oblastí - LIDAR na dronu, pozemní skener

Skenování a mapování průběhu stavebních prací je velmi žádanou službou a to jak z pohledu provozního (podklad pro projektanta, výpočet navezeného či odvezeného materiálu, výškové rozdíly apod) tak z pohledu obchodního (archivace průběhu stavby dle časového plánu). Pro tyto účely dokážeme dodat několik výstupů a to zejména mračno bodů a to jak z pozemního skeneru, tak ze skeneru na dronu. Dále 2D mapu, 3D mapu či 3D model ukotvený do souřadnicového systému S-JTSK a to až s nejvýkonnější profesionální technikou DJI Zenmuse P1. Pro dokumentací průběhu stavby používáme také časosběrné kamery.

 

lidar

Výpočet kubatur a vytyčení

Výpočet zásob materiálů, odpadů a určení jejich přesných kubatur pomocí dronů je dnes již poměrně běžnou záležitostí. Aktuální stavy zásob nebo naopak odpadů jsme schopní zadokumentovat do 3D modelu a velmi rychle a přesně vypočítat jejich hodnotu s přesností okolo 2%. Celý model ukotvený pomocí vlícovacích bodů s přesností okolo 1 cm souřadnicového systému S-JTSK a BVP výškového systému jsme schopní dodat i na cloudu pro jednoduché uživatelské měření a archivaci. 

mereni objemu materialu dronem_1

 

Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Často spolupracujeme s výzkumnými ústavy a vysokými školami jak na testech dronní i pozemní techniky, tak při měření, pilotních projektech a leteckých pracech. Díky široké základně techniky, kterou vlastníme a používáme, nebo flexibilně dokážeme zapůjčit poskytujeme silné technické zázemí, ale i participaci na projektech vývoje a výzkumu.

vyzkum drony

Kontrola mostních konstrukcí - RGB kamera

Pomocí RGB kamery na dronu dokážeme provést inspekci mostové konstrukce jak shora a bočních stran, tak díky speciálnímu uchycení kamer a externímu osvětlení i zespod mostové konstrukce. Na tyto činnosti používáme dron DJI M300 RTK, světlo Z15 a kameru DJI H20.

 

Dokumentace škod v zemědělství - RGB kamera, multispektrální kamera

Díky 2D mapám a analyzačním softwarům obrazu, dokážeme vyhodnotit závažnost poškození úrody pomocí procentuálního vyjádření nedotčené plochy k poškozené. Dokážeme tedy přesně zadokumentovat aktuální stav, který můžete použít jako podklad k získání pojistného plnění ve správné výši. 

 

Precizní zemědělství - zdravotní stav plodin - multispektrální kamera

Díky multispektrální kameře na dronu jsme schopní vyhodnotit aktuální zdravotní stav plodin a to pomocí několika normovaných zemědělských indexů. Pomocí multispektrální kamery jsme schopný vyhodnotit indexy NDVI (nejčastěji používaný), GNDVI, NDRE, OSAVI a další dle nabízených 6 pásem. Pomocí SWIR kamery jsme schopní vypočítat tzv. NDWI index, který identifikuje zastoupení vody v zemině. Nejčastěji používáme dron DJI P4 Multispectral s multispektrální kamerou, nebo vlastní řešení integrované SWIR kamery.

ndvi mapa z dronu s multispektralni kamerou

Pilotní projekty s drony, vývoj a testování

Podílíme se na vývoji a testování hardwaru na drony, spolupracujeme s firmou PLP, která vlastní patent na nasazování plašičů ptactva na vodiče VN pomocí dronů, dále zajišťujeme ověření metodik pro zjišťování poruch a diagnostiku závad na různých technických celcích. Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti leteckých prací jsme schopni dopředu teoreticky posoudit navrhovaný koncept a srovnat jej například s již provedeným měřením.

Spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Jsme otevřeni spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi a spolupráci na výzkumných projektech.

vyvoj testovani drony