Drony legislativa 2024

Drony prochází obrovským vývojem jak po legislativní, tak po technické stránce věci. Dříve česká národní legislativa byla nahrazena od 31.12.2020 celoevproskou legislativou. Ta přinesla mnohé změny k lepšímu, ale také omezení. Pojďme se podívat na povinnosti, pravidla a porovnání české a evropské aktuální legislativy. (aktualizováno 22.1.2024)

Povinnosti pilotů dronů a provozovatelů

Pravidla nové evropské legislativy

Drony s C štítkem - jak to funguje?

Co je to U-Space a jaké má souvislosti?

Nejčastější dotazy k droní legislativě (FAQ)

 

Povinnosti pilotů dronů a provozovatelů od 31.12.2020

Velkou novinkou je nyní povinnost registrovat provozovatele i pilota dronu (což může být jedna a ta stejná osoba).  Tato povinnost se týká všech dronů s kamerou, dron se poté označuje číslem provozovatele (stačí napsat na dron např. lihovou fixou, nebo štítek vytisknout). Číslo provozovatele můžeme chápat jako SPZ dronu. 

Ve chvíli, kdy máme zaregistrovaného provozovatele (a jeho registračním číslem označený dron) je potřeba zaregistrovat pilota resp. udělat online test do kategorie Open a získat tak povolení k létání v podkategorii A1 a A3 (podrobnosti o kategoriích a legislativě jsou níže v článku)

Více podrobností k samotné registraci je v článku o registraci provozovatele a pilota

 registrace pilota A1 A3_1

Pravidla nové evropské (aktuální) legislativy

Nová evropská legislativa má řadu výhod, jedna z největších je, že platí jak v ČR, tak v celé EU. jediné rozdíly mohou vznikat při aplikaci tzv. zeměpisných zón, což je nástroj, který mají jednotlivé státy pro omezení létání v určitých oblastech. Nicméně základní rámec je celounijně shodný a navíc platí také v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Islandu.

Rozdělení kategorií pro létání s drony

Pilot po registraci a splnění základního online testu získá doklad o absolvování online výcviku do kategorie Open a podkategorie A1 a A3. Co to ale znamená? 

Provoz dronů je rozdělen do 3 základních kategorií:

  • Open - základní kategorie - zde se budeme pohybovat s naším hobby dronem
  • Specific - tato kategorie je určena pro profesionální provoz - např ve městech (ale za přijetí opatření, viz níže v článku)
  • Certified - pro nás nepodstatná kategorie, sloužící pro provoz dronů, které např. zajišťují převoz lidí apod.

 open specific certified

 

Kategorie provozu dronů  Open - nejdůležitější

Jedná se o základní kategorii provozu dronů. V této kategorii se předpokládá provoz nejlehčích dronů a nebo těžších dronů za městem. Tato kategorie má ještě 3 podkategorie a to jsou A1, A2 a A3. 

Provoz dronů v kategorii Open v podkategorii A1

Jedná se o kategorii pro ty nejlehčí drony, s těmito drony je možné létat v urbanistických oblastech a za určitých podmínek lze létat nad lidmi (nikdy ne nad shromážděním lidí). Vždy bychom měli mít dron na dohled a dodržujeme max. výšku letu 120 metrů.  Je možné létat nad budovami, létat by se naopak nemělo v hustě osídlených prostorech, u letišť apod. Dron by měl být označen číslem z registrace provozovatele.

S jakými drony mohu létat v kategorii Open A1?

V této kategorii můžete tedy provozovat drony se štítky C0 (např. drony DJI Mini 4) a štítky C1 (např. drony DJI Air 3, nebo DJI Mavic 3 CLASSIC) a nebo drony bez štítku o hmotnosti do 250 gramů (tento váhový limit se od 31.12.2023 snížil z 500 gramů právě na 250 gramů - tedy např. dron Autel Nano+ DJI Mini 2 apod.)

Jak mohu létat s drony v kategorii Open A1?

S dronem, který má štítek C0, nebo bez štítku do 250 gramů mohu létat např. v parcích, dále můžeme přelétávat osoby, ale měli bychom se tomu vyhnout, létáme na přímý dohled na dron a sledujeme okolní letový provoz okolo dronu. 

S dronem, který má štítek C1, mohu létat opět např. v parcích, ale neměli bychom přelétavat lidi a pokud dojde k přeletu, tak musíme co nejvíce zkrátit dobu nad lidmi. 

dji mini 4 PRO 

 

Provoz dronů v kategorii Open v podkategorii A2

A2 je kategorie spíše pro profesionálnější provoz, oprávnění může snadno získat i hobby pilot - je třeba vyplnit test na Úřadu pro civilní letectví. Výhodou je, že můžete létat ve větší blízkosti k lidem i s těžším dronem. Jediná nevýhoda podkategorie A2 je nutnost pojištění odpovědnosti dronu.

S jakými drony mohu létat v kategorii Open A2?

K dispozici pro provoz jsou drony se štítkem C0, C1 a maximálně C2 (tedy např. drony DJI Mavic 3 PRO, nebo profi drony Mavic 3 Thermal, či Mavic 3 Enterprise, tedy do 4 kg.

Jak mohu létat s drony v kategorii Open A2?

Létat můžeme v urbanistických oblastech, mimo shromáždění lidí, opět platí max. letová výška nad terénem 120 metrů, Největší výhoda je, že v této kategorii se můžete pohybovat v menší vzdálenosti od lidí standardně 30 m, v případě nízkorychlostního režimu až do blízkosti 5 m od lidí (rychlost max. 5 m/s - u DJI má tento režim pojmenování Tripod, nebo Cinema). Pokud je letová výška více jak 30 metrů, pak platí pravidlo 1:1 - to znamená, že pokud dron letí ve výšce 40 metrů, měl by být horizontálně vzdálený od lidí více jak 40 metrů, pokud dron letí v 50 metrech, tak by měl být horizontálně vzdálený 50 metrů.

 

dji mavic 3

 

Provoz dronů v kategorii Open v podkategorii A3

Tato kategorie je určena zejména pro těžší drony a díky tomu jsou zde nastavená pravidla pro co největší bezpečnost. Není možné přelétávat osoby, ani budovy. Od hustě osídlených prostor a urbanistických oblastí musíme dodržovat horizontální vzdálenost minimálně 150 metrů. 

S jakými drony mohu létat v kategorii Open A3?

Podkategorie A3 je určena pro drony se štítky C0, C1, C2, C3 (např. dron DJI Inspire 3) a C4. a nebo drony bez štítku do hmotnosti 25 kg (např. DJI M600 PRO).

Jak mohu létat s drony v kategorii Open A3?

Typickou oblastí, kde bude probíhat provoz dronů v podkategorii A3 je pole, louka, les, hory (ale pozor, mimo CHKO) a to vždy 150 metrů od hustě osídlených prostor, budov a osob. Přelétávání jednotlivých osob, nebo shromáždění lidí je zakázáno. 

 

dji mavic 3 

 

Kategorie provozu dronů Specific - Okp nebo Open - Okl

Kategorie Specific je určena primárně pro profesionální provoz dronů a využívá se zejména tehdy, pokud je potřeba překročit některé ze stanovených pravidel, má to však svoje podmínky a přísná pravidla. Pro společnosti, které se zabývají leteckými činnostmi/pracemi se jedná o nadstavbovou kategorii, protože oproti základní kategorii Open zde mají trochu více rozvázané ruce. 

Od 1.1.2024 je k dispozici kromě Oprávnění k provozu v kategorii Specific také Oprávnění k letu v kategorii Open. Oprávnění k letu v kategorii Open je podobně jako Oprávnění k provozu v kategorii Specific vydáváno na konkrétní místo a časový úsek. Hierarchicky jde o "mezistupeň" mezi standardní kategorií Open A2 a kategorií Specific.

Jak létat s dronem v kategorii Specific - Okp nebo Open - Okl?

V první řadě je potřeba splnit několik podmínek: 1.) vlastnictví A1, A2, A3 u pilota, který pro Vás v v rámci Okp - oprávnění k provozu, nebo v rámci Okl - oprávnění k létání (u Okl je potřeba A2 jen v určitých případech - nejjednodušeji to zjistíte při podání žádosti na ÚCL) bude létat  2.) pojištění odpovědnosti provozu dronu a 3.) ConOps - tedy Concept of operations dokument popisující provoz dronu + další dokumentace 

S jakými drony mohu létat v kategorii Specific - Okp nebo Open - Okl?

Standardní scénář je takový, že používáme drony se štítkem C0 až C4 (včetně) nebo standardní drony bez štítku s externím identifikátorem remote ID. 

Jak mohu létat s drony v kategorii Specific - Okp nebo Open - Okl?

Tady se dostáváme k jádru pudla a to je - proč nás Oprávnění k provozu v kategorii Specific, nebo Oprávnění k letu v kategorii Open zajímá. Funguje to tak, že na každý let, nebo sérii letů si žádáme na Úřad civilního letectví o "oprávnění k provozu" do kategorie Specific - není to tedy tak, že bychom dostali povolení permanentní, ale jde o "zakázkovou záležitost" na každé konkrétní místo provozu. Úřad naši žádost posoudí a námi požadované limity a oblasti může upravit - snížit výšku, nebo např. posunout dopadovou oblast provozu dronu. Dopadová oblast provozu dronu může být v kategorii Specific např. v hustě osídlených prostorech, v ochranném pásmu silnice nebo vedení vysokého napětí, nebo v prostorech letiště. Což není možné v žádné jiné kategorii provozu. Dotčený subjekt provozem dronu nám musí vydat stanovisko o souhlasu provozu dronu, což je jeden z podkladů pro rozhodnutí a případné "oprávnění k provozu". Po vydání "Oprávnění k provozu" je možné provést let, nebo sérii letů. Po ukončení letových činností je potřeba do 14 dnů podat poletové hlášení. 

 

Více zjistíte v podrobném článku o provozu dronů v kategorii Specific.

 

specific 

 

Kategorie provozu dronů Certified

Drony z kategorie Certified vypadají pro představu jako dron níže na obrázku. Jde o velmi sofistikované drony s pozemním operátorem s licencí a na dron v této kategorii jsou kladeny podobné, ne-li stejné nároky jako na klasické letadla. Existují modely, které jsou certifikované pro přepravu osob.

USAF dron reaper

Drony s C štítkem - jak to funguje?

 Legislativa technicky rozlišuje drony na 2 kategorie - 1.) drony s C štítkem2.) drony bez C štítku

Drony s C štítkem

Toto rozdělení je zde proto, že dron s C štítkem je nějakým způsobem certifikovaný, nebo chceme-li podobně jako auto - homologovaný. Splňuje tedy určité náležitosti, které nám zajišťují kvalitu jeho výroby, předvídatelnost jeho létání, softwarové omezení apod. Díky tomu pro drony s C štítkem platí o něco více benevolentní pravidla. Drony s C štítkem přichází pomalu na trh, rozhodně nejsou certifikované C štítkem všechny drony, ale třeba DJI má se štítkem C0 drony DJI Mini 4 PRO dále pak s C1 štítkem drony DJI Air 3 nebo DJI Mavic 3 Classic dále pak s C2 štítkem DJI Mavic 3 PRO, nebo profi dron s termokamerou DJI Mavic 3 Thermal. Štítkem C3 pak disponuje dron s termokamerou DJI Matrice 30T, nebo jeho varianta bez termokamery DJI Matrice 30, či Inspire 3, a certifikace C5 proběhla i u dronu - vlajkové lodi DJI M350 RTK. 

C1 stitek dji mavic 3

 

Drony bez C štítku 

Provoz dronů bez štítku je možný pouze ve dvou základních kategoriích a to Open A1 - pro drony bez štítku do max 250 gramů a nebo Open A3 pro jakékoliv těšží drony do 25 kg. K dispozici je i nadále provoz dronů bez štítků v kategorii Specific - je potřeba použít remote ID prvek.

Drony bez C štítku, tedy takové jako je známe do nedávné doby, nemají žádnou certifikaci a tedy ani "C štítek", který by umožnil jejich používání podle nových pravidel. Může se jednat např. o modely DJI Mavic 2, nebo jeho derivát s termokamerou DJI Mavic 2 Enterprise Advanced

V rámci přechodného období bylo možné drony bez štítku provozovat v kategorii Open a podkategorii A1 s hmotností až 500 gramů do 31.12.2023. Pro podkategorii A2 platil pro drony bez štítku limit 2 kg, ale také do 31.12.2023, nyní jsou drony bez štítku v této podkategorii neprovozovatelné.

stare dji drony

 

Upozornění: C štítkem dle nových evropských pravidel pro provoz dronů není myšleno označení "CE" - toto je označení "evropské shody" a týká se prohlášení o bezpečnostní, zdravotní a environmentální nezávadnosti produktu. 

 

 

Co je to U-Space a jaké má souvislosti?

U-Space je nová forma vzdušného prostoru, je to stěžejní bod pro budoucí integraci jednotlivých úrovní dronů (tedy odborně bezpilotních systémů - UAS) a ostatního leteckého provozu do jednoho 3D vzdušného prostoru. Jde o to, aby hustý bezpilotní provoz bezpečně probíhal jak v rámci jednotlivých dronů, tak mezi ostatními letadly, proto bude zřízeno následující:

  1. Síťová a identifikační služba - identifikace a vysílání polohy dronu
  2. Geo-awareness - online služba informující o přehled o vzdušném prostoru a jeho omezení, bude obsahovat také seznam blízkých bezletových či podmíněných zón.
  3. Oprávnění k letu bezpilotního systému - něco na způsob letového povolení - pravděpodobně v bezpečnostně problémovějších lokalitách
  4. Informační služba o provozu  - informace o okolním provozu - umožní včasnou reakci na letový provoz
  5. Doplňkové služby - monitorování souladu a informací o počasí

U-space bude nabíhat zpočátku ve 3 fázích a po naběhnutí poslední se bude jednat o ucelený systém - řízení toku informací ve vzdušném prostoru. 

1. fáze U-space - cca rok 2022-2024 - vznik e-registrace a e-identifikace a zeměpisných zón - (tyto služby sice existují, používáme je, ale dále se vyvíjejí zvlášť v rámci podrobnosti a odladění) testovacího polygonu na území ČR pro testování jednotlivých technických řešení a jejich koordinace, 

2. fáze U-space - cca rok 2025 - vznik prvních U-space prostor na jednotlivých místech v ČR - souviset budou služby podporující plánování letů, schvalování a sledování + informace o vzdušném prostoru resp. provozu v něm

3. fáze u-space - cca rok 2035 - plošné pokrytí ČR prostorem U-space a souvisejícími službami - řízení kapacity, detekce konfliktního provozu a dalšími prvky automatizace, konektivity a digitalizace jak pro drony, tak pro celý U-space prostor. 

easa-u-space

 

 

Nejčastější dotazy k droní legislativě (FAQ)

V této sekci naleznete nejčastější otázky a odpovědi, pokud by se Vám nepodařilo najít otázku či odpověď, která Vás zajímá, napište nám prosím na info(zavináč)eko-drony.cz

 Je potřeba pojistit dron?

Pojištění odpovědnosti potřebujete pouze pokud:

Létáte v podkategorii Open A2
Létáte s dronem nad 4 kg v podkategorii Open A3
Létáte ve Specifické kategorii
Létáte jinak než rekreačně-sportovně - tedy nejčastěji komerčně (Pojištění NEPOTŘEBUJETE - pokud létáte komerčně v podkategorii Open A1, nebo s dronem do 4 kg v podkategorii Open A3)
Havarijní pojištění je zcela dobrovolné.

Kolik mě bude stát registrace provozovatele dronu a pilota dronu?

Registrace provozovatele a registrace pilota dronu jak do základní kategorie A1/A3, tak do kategorie A2 je zcela zdarma.

Kolik peněz mě bude stát provoz dronu v kategorii Specific?

K provozu dronu v kategorii Specific je potřeba doložit dokumenty, jako jsou ConOps, v určitých případech i Provozní příručka (dle nové evropské legislativy) a dále pak poplatek 4000 Kč pro Úřad civilního letectví za první žádost do Specific (za každou další žádost se platí 400 Kč) + je nutné pojištění (podrobnosti viz výše), které se pohybuje okolo 6500 Kč/rok. 

Jak je to s FPV létáním dronů?

Pokud budete létat s drony jako je např. DJI Avata nebo DJI FPV je potřeba kromě jiných pravidel (Open, nebo Specific) použít osoby takzvaného "vizuálního pozorovatele", který bude sledovat okolní letový provoz. Je tedy možné létat s FPV dronem standardně pomocí brýlí, ale je nutná druhá osoba. 

Povolení k létání za minulé legislativy se uznává?

Povolení k létání, letecké práce a další povolení předchozí legislativy k aktuálnímu datu (1/2024) již nejsou platná a jejich přechodné období pro přeregistraci skončilo.

 

Potřebujete poradit? Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme, s drony denodenně létáme a rozumíme jim :) 

 

dji M300 RTK + L1