Registrace dronu

Registrace dronu

Zkoušky na dron

Kategorie dronů (bezpilotních letadel)

Dle PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Článek 3) jsou drony (resp. bezpilotní letadla) rozděleny do následujících tří kategorií:

  • „Otevřená“ kategorie provozu bezpilotních systémů s podkategoriemi A1, A2 a A3 - provoz dronů v „otevʼnené“ kategorii nevyžaduje žádné předchozí oprávnění k provozu ani prohlášení o provozu učiněné provozovatelem dronů (bezpilotních systémů) před uskutečněním provozu;
  • Kategorie "specific"  -  provoz dronů (bezpilotních systémů) ve „specifické“ kategorii vyžaduje oprávnění k provozu vydané příslušným úřadem, tj. ÚCL;
  • Kategorie "certified"provoz dronů (bezpilotních systémů) v „certifikované“ kategorii vyžaduje osvědčení bezpilotního systému podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, osvědčení provozovatele a případně udělení průkazu způsobilosti dálkovému řídicímu pilotovi

Registrace pilota dronu

SPZ na dron

Test na dron

Pojištění dronu

Důležité odkazy, odkaz na další literaturu