Precizní zemědělství a drony DJI P4 Multispectral

Precizní zemědělství se dostává v posledních letech stále více do povědomí a také do reálného nasazení v zemědělských družstvech, no a pro fungování celého ekosystému precizního zemědělství je potřeba mít správná, kvalitní a aktuální vstupní data, proto přichází dron pro precizní zemědělství - DJI P4 Multispectral se stal pomůckou pro moderního agronoma. Dron s multispektrální kamerou umožňuje autonomně snímat zadané pole a výsledkovou mapu automaticky zobrazit ve standardizovaných indexech NDVI, GNDVI, NDRE, OSAVI a dalších... Dron s multispektrální kamerou je zařízení velmi jednoduché na ovládání, s vysokým rozlišením kamer přináší kvalitní multispektrální data, které lze získat 2 způsoby. Nejprve bych ale uvedl možnosti multispektrální kamery na dronu.

Multispektrální kamera na dronu pro precizní zemědělství - DJI P4 Multispectral

Multispektrální kamera funguje tak, že danou oblast snímá v několika spektrech najednou. Z těchto spekter lze v softwaru pro zpracování těchto dat vytvořit takzvaný vegetační index. Vegetační index je matematický vzorec, který je velmi často poměrem jednotlivých spekter. Vegetační indexy jsou normalizované resp. standardizované a několik let používané v precizním zemědělství, pro stanovení zdravotního stavu rostlin, objem chlorofylu, pokryvnosti a dalších parametrů... Zemědělský dron DJI P4 Multispectral má multispektrální kameru, která se skládá z jednotlivých spekter a to: NIR, RED, RED EDGE, GREEN, BLUE, a RGB (RGB je klasická kamera - pro tvorbu přehledové mapy v klasickém spektru pro lepší přehlednost a srovnání s mapami složenými ve vegetačním indexu a v neposlední řadě také pro snadné létání)
Zemědělské drony bývají často osazeny multispektrálními kamerami, které snímají pole v mnoha spektrech a poté díky vzorci a přepočtu získáme hodnoty NDVI, či jiného indexu.

S touto multispektrální kamerou na dronu lze v rámci precizního zemědělství pracovat ve dvou scénářích:

1) Plně automatické multispektrální mapování zadané oblasti a automatické složení celkové mapy oblasti

Správný dron pro precizní zemědělství musí podporovat autonomní či automatické mapování - ve zkratce jde o to, že potřebujeme přehledovou mapu celého pole nebo celé oblasti, abychom mohli porovnávat vegetační indexy mezi jednotlivými částmi pole. (Vegetačních indexů je mnoho - můžete si zvolit vegetační index, který odpovídá objemu chlorofylu v rostlině, dále index, který ukazuje pokryvnost rostliny apod.) Důležité je, že dron pro precizní zemědělství - tedy DJI P4 Multispectral podporuje plně autonomní mapování, které funguje tak, že si na tabletu označíte oblast-pole, které má dron zmapovat. Sama se vypočítá trasa letu i rychlost a čas potřebný pro snímání(dron létá v souvratích a fotí jednotlivé fotky, které se pak v PC složí do celkové přehledové mapy), vy si můžete upravit letovou výšku (čím je dron výš, tím je nižší rozlišení a zase naopak čím je dron níž, tím je vyšší rozlišení výsledné mapy) Po naplánování mise můžete pomocí zmáčknutí tlačítka dron odstartovat a on už sám provede celý let plně autonomně (vzlet, samotný let i přistání). Po dokončení letu dron sám přistane na bod vzletu. Jednotlivé nasnímané fotky z paměťové SD karty v dronu vložíte do počítače, kde software DJI Terra poskládá přehledovou mapu celé oblasti.

2) Plně asistovaný let dronu s multispektrální kamerou pouze nad jednotlivé body zájmu

S tímto dronem pro zemědělství si můžete pomocí multispektrální kamery na dronu prohlédnout NDVI index jednotlivých (problémových) oblastí na poli živě. Funguje to tak, že si pomocí dálkového ovladače nadletíte nad oblast zájmu a sklopíte multispektrální kameru kolmo dolů. Ve chvíli kdy si nadletíte nad oblast zájmu tak si z klasické kamery přepnete na vybraný normalizovaný vegetační index a to buď NDVI, GNDVI nebo NDRE. Díky tomu můžete živě sledovat jednotlivé vegetační indexy nad daným místem a sledovat tak, zda bylo správně zvoleno hnojení, případně zda pomohly opatření proti erozi apod.

Ze složené mapy lze vytvořit tzv. aplikační mapa pro DJI Agras, případně pro další techniku. 

Dron s multispektrální kamerou - DJI P4 Multispectral disponuje čidlem osvitu i čidlem, které měří úhel dopadu světla. Tyto dva parametry dokáže při skládání mapy uvažovat a výsledky kompenzovat. Proto je výsledná mapa a zobrazené vegetační indexy velmi přesné a mapu lze poté použít jako plnohodnotný podklad a to například pro aplikační mapu. Drony s multispektrální kamerou mají velmi vysoké rozlišení oproti snímkům ze satelitů, jejich použití je velmi jednoduché, v podstatě není potřeba nic víc, než zmáčknout 2 tlačítka a dron provede snímkování a vše okolo sám. Díky vysokému pozemnímu rozlišení (GSD) se zemědělské drony používají často také snímkování velmi variabilních polí, nebo na menší pole, kde rozlišení ze satelitů je absolutně nedostatečné.

Cenovka tohoto dronu je okolo 130 tis CZK bez DPH, dle vybavenosti se můžeme dostat až na cca 180 tis CZK bez dph. K dispozici je i RTK GNSS stanice pro přesnější let a výsledné mapy. Lze ale použít i přístup k RTK datům přes komunikační protokol NTRIP - doporučujeme zakoupit si přístup do sítě CZEPOS.

Dron Vám rádi ukážeme a prokonzultujeme s Vámi Vaše potřeby - v případě koupě Vám dron osobně předáme, nastavíme a zaškolíme Vás tak, aby používání dronu přinášelo výsledky a opravdu Vám ulehčil práci.