Rádce

Drony legislativa 2024

Drony prochází obrovským vývojem jak po legislativní, tak po technické stránce věci. Dříve česká nár...

Registrace dronu

Registrace dronu

Registrace dronu (tedy přesněji registrace provozovatele dronu a pilota dronu) je spuštěná již od pr...

Fotogrammetrie s dronem

Fotogrammetrie - vysvětlení problematiky Slovo fotogrammetrie vzniklo složením tří řecký slov: phot...

LIDAR

LIDAR a mračno bodů LIDAR (Light Detection And Ranging) je metoda dálkového měření vzdálenosti...

Policejní dron

Jako policejní dron samozřejmě rozumíme dron určený pro účely policejních sborů. Hlavní aplikací je ...

Hasičský dron

Hasičským dronem samozřejmě myslíme dron pro hasičské záchranné akce od likvidace požárů a dohledává...

Drony Autel

Společnost Autel, správně Autel Robotics je Americko-Čínská společnost, která se zabývá výrobou hobb...