Provoz dronu v kategorii Specific

Kategorie Specific je nejvyšší kategorií provozu dronů (DJI, Autel apod.) protože za určitých okolností nám legálně dovoluje překračovat omezení kategorie Open a jejich podkategorií A1, A2, A3. Zároveň je povolení pro provoz v kategorii Specific velmi náročné získat a uděluje se na základě žádosti na konkrétní oblast provozu a po konzultaci s Úřadem pro civilní letectví v tomto článku si popíšeme proč tomu tak je a co můžeme udělat pro jeho získání.

Kategorie Specific, provoz dronu a specifika

Proč konkrétně potřebujeme provoz v kategorii Specific?

Jak probíhá žádost o provoz dronu v kategorii Specific?

 

Kategorie Specific, provoz dronu a specifika

Kategorie Specific je, jak bylo řečeno, nejvyšší kategorii provozu dronů, (myšleno dronu typu DJI, Autel apod.) Je to aktuálně nejvyšší nástroj, jak provést nejvíce komplikované letecké práce či činnosti z pohledu jejich místa provozu, výšky provozu, nebo způsobu provozu. Abychom byli konkrétní, tak kategorie Specific dovoluje provádět letecké činnosti za určitých podmínek např. ve městech - na náměstích, u letišť, u dálnic, u železnic, nebo třeba ve výšce nad 120 metrů nad terénem. Na každé konkrétní místo a způsob provozu žádáme Úřad pro civilní letectví o takzvané Oprávnění k provozu (v kategorii Specific). Nelze tedy tvrdit, že máme trvalé povolení na provoz v kategorii Specific. 

 

 

Proč konkrétně potřebujeme provoz v kategorii Specific?

Kategorie Specific otvírá možnosti pro komplikované letecké činnosti.

První omezení kategorie Open, které můžeme navýšit ve Specificu je výška -  Pokud potřebujeme kontrolovat větrné elektrárny, dovoluje nám legislativa nastoupat s dronem do 120 metrů nad terén a poté 15 metrů nad překážku (tedy větrnou elektrárnu) v jejím okolí 50 metrů. Pokud ale potřebuji elektrárnu kontrolovat a nafotit z větší výšky, musím si zažádat o Oprávnění v provozu v kategorii Specific. Pokud potřebuji dělat 2D mapování dronem, sbírat vzorky z ovzduší, měřit různé hdonoty z výšky větší než 120 metrů, je tu pro nás opět kategorie Specific. 

Druhé omezení mohou být ochranná pásma - tyto pásma jsou okolo vedení vysokého napětí, železnic, silnic, dálnic a dalších objektů infrastruktury státu - vojenské objekty, věznice apod. Do větší blízkosti než 12 m bychom se k vedení vysokého napětí o 110 kV neměli v kategorii Open přiblížit. Ruce nám rozvazuje opět kategorie Specific - je potřeba požádat majitele vedení o možnost přiblížit se k vedení a s tímto povolením poté žádat na Úřadu pro civilní letectví o povolení do kategorie Specific.

Třetí omezení mohou být přírodní rezervace - CHKO - tady to funguje obdobně jako v předchozím případu, jedná se vlastně o ochranné pásmo přírody - je proto potřeba požádat správce CHKO (tedy nejčastěji Agenturu ochrany přírody a krajiny) a s tímto povolením je potřeba žádat do kategorie Specific

Čtvrté  omezení mohou představovat HOP - tedy hustě osídlené prostory. Ve chvíli, kdy potřebujeme např. natočit reklamu na obchodní dům a létat tak v oblastech určených k obchodním činnostem - např. parkoviště, nebo chodník k obchodnímu centru (na kterém se budou pohybovat lidé - zapojené osoby do provozu dronu), je potřeba udělat tzv. zábor, osoby zapojit do provozu dronu a požádat o povolení do kategorie Specific.

Páté omezení může být např. blízkost letiště - u plánované lokality provozu.... Omezení je mnoho a doporučujeme využít školení pro kategorii Specific.

 

Jak probíhá žádost o provoz dronu v kategorii Specific?

Ještě před tím, než budeme podávat žádost do Specificu je potřeba mít provedenou registraci provozovatele i pilota do kategorie Open a mít jak licence A1,A3 tak i licenci A2. Žádost o provoz dronu do kategorie Specific můžeme podat dvěma způsoby - rychlejší cestou přes portál provozovatele dronu a nebo pomalejší cestou mailem/datovou schránkou. 

 

 

Portál provozovatele dronu

Portál provozovatele je webová aplikace na správu a podání žádostí pro "Oprávnění k provozu" dronu v kategorii Specific. Po přihlášení vidíme své jednotlivé žádosti o Oprávnění k provozu. Můžeme se podívat na založení nové žádosti. V první části je potřeba vyplnit technické údaje dronu zamýšleného k provozu. V této fázi je potřebné přiložit nezbytný ConOps dokument tedy "Provozní koncepci" dronu, ve které se deklarují způsoby provozu dronu, rizika provozu a jejich předcházení a omezení.

Na další záložce definujeme piloty pomocí registračních čísel a vyplníme souřadnice míst - dopadových ploch, u kterých zamýšlíme provoz - opět jde o činnost velmi kvalifikovanou a je potřeba v souvislostech uvažovat jednotlivé vazby na ochranná pásma, vzdálenosti k osobám, výšku letu, prostory letiště atp.

Další záložka pak shrnuje naše "přijatá zmírňující opatření" a "Dosažená OSO" (Úrovně integrity a zabezpečení pro cíle provozní bezpečnosti) - ve zkratce se jedná o způsoby předcházení nenadálých situací a omezení provozních rizik.

Předposlední záložka je věnovaná GDPR a prohlášením týkajícím se rizik, která mohou vzniknout při provozu dronu, s GDPR.

Poslední záložka je věnovaná kontrole údajů (aplikace Vás upozorní pokud někde chybí povinný údaj), dále platbě povolení a podání žádosti.

Po podání žádosti není žádost automaticky schválená! Čeká se cca 1-2 týdny na vyjádření od Úřadu pro civilní letectví.

 

Je získání povolení do kategorie Specific pro Vás příliš složité? Rádi Vám pomůžeme pomocí našeho školení Provoz dronu v kategorii Specific.

Nebo Vám požadované letecké práce dronem provedeme na klíč a není potřeba nic studovat, ani zdlouhavě žádat, v co nejkratší době obdržíte nalétaná kvalitní data špičkovou technikou.