Slovník pojmů

A

B

C

 • CWSI (Crop Water Stress Index) - index vodního stresu, který určuje, jak moc je daná rostlina zasažena nedostatkem vody a působením sucha

Č

D

 • DJI - viz článek drony DJI
 • Dron - bezpilotní letecký prostředek

E

 • Emisivita - optická vlastnost povrchu, nezbytný parametr, který je třeba nastavit při kvantitativním měření termovizí (termokamerou)

F

 • fotogrammetrie - fotogrammetrie se zabývá rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích.
 • FOV - hFOV, vFOV
 • FPV dron - Jedná se o dron s tzv. FPV kamerou, což je samozřejmě RGB kamera, která je ale uzpůsobena (stejně jako celý dron) obvykle pro tzv. FPV závody či jiné FPV využití (například speciální inspekční práce v průmyslu apod.). Zkratka FPV pak znamená First-Person View, tedy volně přeloženo jako "drony s pohledem z první osoby". Této problematice se věnujeme v samostatném článku FPV dron

G

H

 • Hexakoptéra - dron s šesti vrtulemi, obvykle i šesti rameny

CH

I

J

K

 • Kvadrokoptéra - dron se čtyřmi rameny a čtyřmi vrtulemi
 • Kvalitativní měření (termovizí/termokamerou) -
 • Kvantitativní měření (termovizí/termokamerou) - 

L

 • LIDAR -
 • LWIR -

M

 • Mikrobolometr -
 • MWIR -

N

O

 • Odražená zdánlivá teplota - parametr měření, který je třeba nastavit do/v termokamery (termovize) při kvantitativním měření teploty; parametr charakterizije tepelné záření z okolí, které se odráží do měřicího přístroje z měřeného povrchu; druhým parametrem je pak emisivita
 • Oktokoptéra - dron s osmi vrtulemi

P

 • Pixhawk -

Q

R

 • RGB kamera - barevná kamera, která pořizuje snímky (fotografie) ve třech barevných kanálech (tedy části elektrimagnetického spektra, odpovídající těmto barvám); založeno na technologii polovodičových senzorů typu CMOS nebo CCD; viz článek drony s kamerou

S

 • Starlight sensor
 • SWIR

T

 • termogram - snímek pořízený termokamerou (termovizí), temín dle ISO 18434-1, neodborně
 • termokamera - přístroj pro bezdotykové měření teploty
 • termovize - viz termokamera

U

 • UAV -
 • UAVs -

V

 • VLOS (Visual Line of Sight) - ve smyslu donů tedy provoz dronu na dohled od pilota

W

X

Y

Z

 • zdánlivá teplota - telota stanovená nekalibrovanou termokamerou (termovizí) nebo bez zadaných správných parametrů měření dle rovnice termografie