Mini dron

Touto kategorií jsou myšleny zejména levné mini drony. Parametry kamery ani letové vlastnosti neodpovídají profesionálnímu ani poloprofesionálnímu nasazení a svými letovými vlastnostmi i senzorickým vybavením odpovídají zábavnímu použití. Důraz je kladen na nízkou cenu a nízkou váhu tak, aby se zamezilo možnému riziku v případě nárazu tohoto dronu nebo jeho pádu.

Další informace k dronům s kamerou naleznete v samostatném článku Drony s kamerou.