Termovizní diagnostika rozvodů vysokého napětí

Aplikace termovize zde vychází ze stanovení oteplení vodiče elektrické fáze s poruchou ve srovnání s vodičem elektrické fáze bez poruchy. Takto stanovený rozdíl je s pomocí tzv. klasifikačního schématu srovnán a je stanovena závžnost otepelní a případně i stupeň poruchy. Klasifikační schéma je uvedeno níže. Přiřazuje velikost oteplení ke stupni závady a nápravnému opatření.

Níže uvedené klasifikační schéma je pouze ilustrativní. Klasifikační schéma je třeba přizpůsobit danému provozu. Oteplení měřené fáze se buď stanovuje vůči elektrické fázi, která je vpořádku a nebo je oteplení stanovené vůči teplotě vzduchu (k tomu je ale třeba přizpůsobit teplotní intervaly pro jednotlivé stupně). Tento přístup k teplotní diagnostice rozvodů vysokého napětí vychází z normy ISO 18434-1 a především pak z vojenského standardu MIL-STD-2194.

Pozor.: elektrická zařízení je třeba vždy měřit pod zátěží, která by se měla blížit jmenovité zátěži. Nižší nebo vyšší zatížení je problematické a je třeba uvažovat o přepočtu naměřených hodnot dle procentuální odchylky aktuální zátěže od jmenovité. Je také třeba uvažovat ochlazování větrem a naměřené hodnoty také korigovat v tomto smyslu, viz článek: The correction of the influence of wind on thermographic measurement (spoluautorem je Jan Sova, jeden ze spolupracovníků www.eko-drony.cz).

Stupeň závady* Velikost oteplení** Nápravné opatření
0. stupeň 0-10 °C bez opatření
1. stupeň <10 °C - 40 °C sledovat
2. stupeň <40 °C - 70 °C oprava do 14 dnů
3. stupeň <70 °C okamžitý zásah

* Uvedené klasifikační schéma je jen ilustrativní. Klasifikační schéma je třeba přizpůsobit danému provozu. ** Oteplení měřené fáze se buď stanovuje vůči fázi, která je vpořádku a nebo je oteplení stanovené vůči teplotě vzduchu (k tomu je ale třeba přizpůsobit teplotní intervaly pro jednotlivé stupně).

 

Vedle termovizní kontroly je přínosné již samotné snímkování stožárů vysokého napětí, elektrického vedení a další prvků elektrické přenosové soustavy s pomocí RGB kamery dronu.

Odkazy na další informace k problematice