Noční vidění

Termínem "noční vidění" se obvykle myslí přístroj pro noční vidění. Tento přístroj může být založen na dvou principech: snímání tepelného záření vyzařovaného z povrchu okolních objektů (viz Stefanův–Boltzmannův zákon) a pak se jedná o termokameru nebo též termovizi (termokamera a termovize je ekvivalentní termín) a nebo je zesilováno zbytkové světlo a pak se jedná o noktovizor

Z hlediska dronů se pro aplikaci nočného vidění, kterou nazýváme spíše jako "search and rescue" se používají výhradně termokamery/termovize, nikoli noktovizory. Typickým příkladem takového dronu s termovizí je pak např. DJI Mavic 2 Enterprise ADVANCED. Podrobnosti k problematice viz článek Dron s termovizí.

dji mavic 2 enterprise advanced dron s termokamerou

Dron s termovizí DJI Mavic 2 Enterprise ADVANCED

 

Rekapitulace termínů

Noktovizor - Noktovizor je typ noční vidění, jehož princip je založen na zesílení zbytkového světla. Pracuje tedy s fotony optického záření, které jsou zesíleny fotonásobičem.

Termovize (termokamera) - termokamera zaznamenává intenzitu tepelného záření ze snímaných objektů. Narozdíl od noktovizoru funguje i v absolutní tmě.