Novinky

Drony legislativa

Drony prochází obrovským vývojem jak po legislativní, tak po technické stránce věci. Dříve česká národní legislativa byla nahrazena od 31.12.2020 celoevproskou legislativou. Ta přinesla mnohé změny k lepšímu, ale také omezení. Pojďme se podívat na povinnosti, pravidla a porovnání české a evropské aktuální legislativy.

Povinnosti pilotů dronů a provozovatelů

Pravidla nové evropské legislativy

Drony s C štítkem - jak to funguje?

Co je to U-Space a jaké má souvislosti?

Nejčastější dotazy k droní legislativě (FAQ)

 

Povinnosti pilotů dronů a provozovatelů od 31.12.2020

Velkou novinkou je nyní povinnost registrovat provozovatele i pilota dronu (což může být jedna a ta stejná osoba).  Tato povinnost se týká všech dronů s kamerou, dron se poté označuje číslem provozovatele (stačí napsat na dron např. lihovou fixou, nebo štítek vytisknout). Číslo provozovatele můžeme chápat jako SPZ dronu. 

Ve chvíli, kdy máme zaregistrovaného provozovatele (a jeho registračním číslem označený dron) je potřeba zaregistrovat pilota a udělat online test do kategorie Open a získat tak povolení k létání v podkategorii A1 a A3 (podrobnosti o kategoriích a legislativě jsou níže v článku)

Více podrobností k samotné registraci je v článku o registraci provozovatele a pilota

 registrace pilota A1 A3_1

Pravidla nové evropské (aktuální) legislativy

Nová evropská legislativa má řadu výhod, jedna z největších je, že platí jak v ČR, tak v celé EU. jediné rozdíly mohou vznikat při aplikaci tzv. zeměpisných zón, což je nástroj, který mají jednotlivé státy pro omezení létání v určitých oblastech. Nicméně základní rámec je celounijně shodný a navíc platí také v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Islandu.

Rozdělení kategorií pro létání s drony

Pilot po registraci a splnění základního online testu získá doklad o absolvování online výcviku do kategorie Open a podkategorie A1 a A3. Co to ale znamená? 

Provoz dronů je rozdělen do 3 základních kategorií:

 • Open - základní kategorie - zde se budeme pohybovat s naším hobby dronem
 • Specific - tato kategorie je určena pro profesionální provoz - např ve městech (ale za přijetí opatření, viz níže v článku)
 • Certified - pro nás nepodstatná kategorie, sloužící pro provoz dronů, které např. zajišťují převoz lidí apod.

 open specific certified

 

Kategorie provozu dronů  Open - nejdůležitější

Jedná se o základní kategorii provozu dronů. V této kategorii se předpokládá provoz nejlehčích dronů a nebo těžších dronů za městem. Tato kategorie má ještě 3 podkategorie a to jsou A1, A2 a A3. 

Provoz dronů v kategorii Open v podkategorii A1

Jedná se o kategorii pro ty nejlehčí drony, s těmito drony je možné létat v urbanistických oblastech a za určitých podmínek lze létat nad lidmi (nikdy ne nad shromážděním lidí). Vždy bychom měli mít dron na dohled a dodržujeme max. výšku letu 120 metrů.  Je možné létat nad budovami, létat by se naopak nemělo v hustě osídlených prostorech, u letišť apod. Dron by měl být označen číslem z registrace provozovatele.

S jakými drony mohu létat v kategorii Open A1?

V této kategorii můžete tedy provozovat drony se štítky C0 (např. drony DJI Mini 4) a štítky C1 (např. drony DJI Air 3, nebo DJI Mavic 3 CLASSIC) a nebo drony bez štítku o hmotnosti do 500 gramů (tedy např. FPV dron DJI Avata - je nutné použít pozorovatele) tento váhový limit se od 31.12.2023 sníží na 250 gramů (tedy např. dron Autel Nano+)

Jak mohu létat s drony v kategorii Open A1?

S dronem, který má štítek C0, nebo bez štítku do 250 gramů mohu létat např. v parcích, dále můžeme přelétávat osoby, ale měli bychom se tomu vyhnout, létáme na přímý dohled na dron a sledujeme okolní letový provoz okolo dronu. 

S dronem, který má štítek C1, nebo bez štítku do 500 gramů (do 31.12.2023) mohu létat opět např. v parcích, ale neměli bychom přelétavat lidi a pokud dojde k přeletu, tak musíme co nejvíce zkrátit dobu nad lidmi. 

dji mini 4 PRO 

 

Provoz dronů v kategorii Open v podkategorii A2

A2 je kategorie spíše pro profesionálnější provoz, oprávnění může snadno získat i hobby pilot - je třeba vyplnit test na Úřadu pro civilní letectví. Výhodou je, že můžete létat ve větší blízkosti k lidem i s těžším dronem. Jediná nevýhoda podkategorie A2 je nutnost pojištění odpovědnosti dronu.

S jakými drony mohu létat v kategorii Open A2?

K dispozici pro provoz jsou drony se štítkem C0, C1 a maximálně C2 (tedy např. drony DJI Mavic 3 PRO, nebo profi drony Mavic 3 Thermal, či Mavic 3 Enterprise, tedy do 4 kg. Mohu zde létat i dronem bez štítku do hmotnosti 2 kg (tedy např. Autel EVO 2 PRO), ale jen do 31.12.2023

Jak mohu létat s drony v kategorii Open A2?

Létat můžeme v urbanistických oblastech, mimo shromáždění lidí, opět platí max. letová výška nad terénem 120 metrů, Největší výhoda je, že v této kategorii se můžete pohybovat v menší vzdálenosti od lidí standardně 30 m, v případě nízkorychlostního režimu až do blízkosti 5 m od lidí (rychlost max. 5 m/s - u DJI má tento režim pojmenování Tripod, nebo Cinema). Pokud je letová výška více jak 30 metrů, pak platí pravidlo 1:1 - to znamená, že pokud dron letí ve výšce 40 metrů, měl by být horizontálně vzdálený od lidí více jak 40 metrů, pokud dron letí v 50 metrech, tak by měl být horizontálně vzdálený 50 metrů.

 

dji mavic 3

 

Provoz dronů v kategorii Open v podkategorii A3

Tato kategorie je určena pro těžší drony a díky tomu jsou zde nastavená pravidla pro co největší bezpečnost. Není možné přelétávat osoby, ani budovy, od hustě osídlených prostor a urbanistických oblastí musíme dodržovat horizontální vzdálenost minimálně 150 metrů. 

S jakými drony mohu létat v kategorii Open A3?

Podkategorie A3 je určena pro drony se štítky C0, C1, C2, C3 (např. dron DJI Inspire 3) a C4. a nebo drony bez štítku do hmotnosti 25 kg (např. DJI M600 PRO).

Jak mohu létat s drony v kategorii Open A3?

Typickou oblastí, kde bude probíhat provoz dronů v podkategorii A3 je pole, louka, les, hory (ale pozor, mimo CHKO) a to vždy 150 metrů od hustě osídlených prostor, budov a osob. Přelétávání jednotlivých osob, nebo shromáždění lidí je zakázáno. 

 

dji mavic 3 

 

Kategorie provozu dronů Specific

Kategorie Specific je určena primárně pro profesionální provoz dronů a využívá se zejména tehdy, pokud je potřeba překročit některé ze stanovených pravidel, má to však svoje podmínky a přísná pravidla. Pro společnosti, které se zabývají leteckými činnostmi/pracemi se jedná o nadstavbovou kategorii, protože oproti kategorii Open zde mají trochu více rozvázané ruce. 

Jak létat s dronem v kategorii Specific?

V první řadě je potřeba splnit několik podmínek: 1.) vlastnictví A1, A2, A3 u pilota, který pro Vás ve specificu bude létat  2.) pojištění odpovědnosti provozu dronu a 3.) ConOps - tedy Concept of operations dokument popisující provoz dronu + další dokumentace 

S jakými drony mohu létat v kategorii Specific?

Standardní scénář je takový, že používáme drony se štítkem C0 až C4 (včetně) nebo standardní drony bez štítku. 

Jak mohu létat s drony v kategorii Specific?

Tady se dostáváme k jádru pudla a to je - proč nás kategorie Specific zajímá. Funguje to tak, že na každý let, nebo sérii letů si žádáme na Úřad civilního letectví o "oprávnění k provozu" do kategorie Specific - není to tedy tak, že bychom dostali povolení permanentní, ale jde o "zakázkovou záležitost" na každé konkrétní místo provozu. Úřad naši žádost posoudí a námi požadované limity a oblasti může upravit - snížit výšku, nebo např. posunout dopadovou oblast provozu dronu. Dopadová oblast provozu dronu může být v kategorii Specific např. v hustě osídlených prostorech, v ochranném pásmu silnice nebo vedení vysokého napětí, nebo v prostorech letiště. Což není možné v žádné jiné kategorii provozu. Dotčený subjekt provozem dronu nám musí vydat stanovisko o souhlasu provozu dronu, což je jeden z podkladů pro rozhodnutí a případné "oprávnění k provozu". Po vydání "Oprávnění k provozu" je možné provést let, nebo sérii letů. Po ukončení letových činností je potřeba do 14 dnů podat poletové hlášení. 

 

Více zjistíte v podrobném článku o provozu dronů v kategorii Specific.

 

specific 

 

Kategorie provozu dronů Certified

Drony z kategorie Certified vypadají pro představu jako dron níže na obrázku. Jde o velmi sofistikované drony s pozemním operátorem s licencí a na dron v této kategorii jsou kladeny podobné, ne-li stejné nároky jako na klasické letadla. Existují modely, které jsou certifikované pro přepravu osob.

USAF dron reaper

Drony s C štítkem - jak to funguje?

 Legislativa technicky rozlišuje drony na 2 kategorie - 1.) drony s C štítkem2.) drony bez C štítku

Drony s C štítkem

Toto rozdělení je zde proto, že dron s C štítkem je nějakým způsobem certifikovaný, nebo chceme-li podobně jako auto homologovaný. Splňuje tedy určité náležitosti, které nám zajišťují kvalitu jeho výroby, předvídatelnost jeho létání apod. Díky tomu pro drony s C štítkem platí více benevolentní pravidla. Drony s C štítkem přichází pomalu na trh, rozhodně nejsou certifikované C štítkem všechny drony, ale třeba DJI má se štítkem C0 drony DJI Mini 4 PRO dále pak s C1 štítkem drony DJI Air 3 nebo DJI Mavic 3 Classic dále pak s C2 štítkem DJI Mavic 3 PRO, nebo profi dron s termokamerou DJI Mavic 3 Thermal. Štítkem C3 pak disponuje Inspire 3, a v procesu by měla být i certifikace dronu - vlajkové lodi DJI M350 RTK. 

C1 stitek dji mavic 3

 

Drony bez C štítku 

Drony bez C štítku, tedy takové jako je známe do nedávné doby, nemají žádnou certifikaci a tedy ani "C štítek", který by umožnil jejich používání podle nových pravidel. Může se jednat např. o modely DJI Mavic 2, nebo jeho derivát s termokamerou DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. V rámci přechodného období bude možné drony bez štítku provozovat v kategorii Open a podkategorii A1 s hmotností až 500 gramů do 31.12.2023 a poté bude hmotnostní limit snížen na 250 gramů. Pro podkategorii A2 platí pro drony bez štítku limit 2 kg, ale také do 31.12.2023 a poté budou drony bez štítku v této podkategorii neprovozovatelné. V podkategorii A3 je možné provozovat drony bez štítku až do hmotnosti 25 kg i po 31.12.2023. Podkategorie A3 je tak nadále jedinou kategorií, která umožňuje a bude umožňovat provoz dronů těžších než 250 gramů bez štítku.

stare dji drony

 

Upozornění: C štítkem dle nových evropských pravidel pro provoz dronů není myšleno označení "CE" - toto je označení "evropské shody" a týká se prohlášení o bezpečnostní, zdravotní a environmentální nezávadnosti produktu. 

 

 

Co je to U-Space a jaké má souvislosti?

U-Space je nová forma vzdušného prostoru, je to stěžejní bod pro budoucí integraci jednotlivých úrovní dronů (tedy odborně bezpilotních systémů - UAS) a ostatního leteckého provozu do jednoho 3D vzdušného prostoru. Jde o to, aby hustý bezpilotní provoz bezpečně probíhal jak v rámci jednotlivých dronů, tak mezi ostatními letadly, proto bude zřízeno následující:

 1. Síťová a identifikační služba - identifikace a vysílání polohy dronu
 2. Geo-awareness - online služba informující o přehled o vzdušném prostoru a jeho omezení, bude obsahovat také seznam blízkých bezletových či podmíněných zón.
 3. Oprávnění k letu bezpilotního systému - něco na způsob letového povolení - pravděpodobně v bezpečnostně problémovějších lokalitách
 4. Informační služba o provozu  - informace o okolním provozu - umožní včasnou reakci na letový provoz
 5. Doplňkové služby - monitorování souladu a informací o počasí

U-space bude nabíhat zpočátku ve 3 fázích a po naběhnutí poslední se bude jednat o ucelený systém - řízení toku informací ve vzdušném prostoru. 

1. fáze U-space - cca rok 2022-2024 - vznik e-registrace a e-identifikace a zeměpisných zón - (tyto služby sice existují, používáme je, ale dále se vyvíjejí zvlášť v rámci podrobnosti a odladění) testovacího polygonu na území ČR pro testování jednotlivých technických řešení a jejich koordinace, 

2. fáze U-space - cca rok 2025 - vznik prvních U-space prostor na jednotlivých místech v ČR - souviset budou služby podporující plánování letů, schvalování a sledování + informace o vzdušném prostoru resp. provozu v něm

3. fáze u-space - cca rok 2035 - plošné pokrytí ČR prostorem U-space a souvisejícími službami - řízení kapacity, detekce konfliktního provozu a dalšími prvky automatizace, konektivity a digitalizace jak pro drony, tak pro celý U-space prostor. 

easa-u-space

 

 

Nejčastější dotazy k droní legislativě (FAQ)

V této sekci naleznete nejčastější otázky a odpovědi, pokud by se Vám nepodařilo najít otázku či odpověď, která Vás zajímá, napište nám prosím na info(zavináč)eko-drony.cz

 Je potřeba pojistit dron?

Pojištění odpovědnosti potřebujete pouze pokud:

Létáte v podkategorii Open A2
Létáte s dronem nad 4 kg v podkategorii Open A3
Létáte ve Specifické kategorii
Létáte jinak než rekreačně-sportovně - tedy nejčastěji komerčně (Pojištění NEPOTŘEBUJETE - pokud létáte komerčně v podkategorii Open A1, nebo s dronem do 4 kg v podkategorii Open A3)
Havarijní pojištění je zcela dobrovolné.

Kolik mě bude stát registrace provozovatele dronu a pilota dronu?

Registrace provozovatele a registrace pilota dronu jak do základní kategorie A1/A3, tak do kategorie A2 je zcela zdarma.

Kolik peněz mě bude stát provoz dronu v kategorii Specific?

K provozu dronu v kategorii Specific je potřeba doložit dokumenty, jako jsou ConOps, v určitých případech i Provozní příručka (dle nové evropské legislativy) a dále pak poplatek 4000 Kč pro Úřad civilního letectví za první žádost do Specific (za každou další žádost se platí 400 Kč) + je nutné pojištění (podrobnosti viz výše), které se pohybuje okolo 6500 Kč/rok. 

Jak je to s FPV létáním dronů?

Pokud budete létat s drony jako je např. DJI Avata nebo DJI FPV je potřeba kromě jiných pravidel (Open, nebo Specific) použít osoby takzvaného "vizuálního pozorovatele", který bude sledovat okolní letový provoz. Je tedy možné létat s FPV dronem standardně pomocí brýlí, ale je nutná druhá osoba. 

Povolení k létání za minulé legislativy se uznává?

Povolení k létání, letecké práce a další povolení předchozí legislativy k aktuálnímu datu (2023) již nejsou platná a jejich přechodné období pro přeregistraci skončilo.

 

Potřebujete poradit? Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme, s drony denodenně létáme a rozumíme jim :) 

 

dji M300 RTK + L1

Nové podrobnosti k dronu DJI Mini 3 Pro

Na Twitteru se na účtu (což je asi evidentně účet DJI pro zveřejňování "uniklých informací") objevily nové podrobnosti k DJI Mini 3 Pro:

A zde další, tentokrát s dostatečným rozlišením celé sestavy

Představení termovize pro drony DJI H20T

Připravili jsme pro vás ucelené představení novinky, tj. termovize pro drony DJI H20T (vzhledem k dalším senzorům tuto kameru také nazýváme jako multikameru). Vhodným dronem pro tuto termovizi je pak např. DJI M300 RTK. Více informací o DJI H20T naleznete ve videu:

 

Vyzkoušeli jsme také RGB kameru, včetně funkce zoom s kombinací digitálního a optického zoomu.

Více informací k problematice naleznete v článku Dron s termovizí a v článku Termovize.

Jak čerpat RTK data u profi dronů DJI - GNSS stanice nebo NTRIP?

Při použití RTK se dostáváme na přesnost s v rámci 1 cm v horizontálním směru a 1,5 cm ve směru vertikálním, tuto technologii využíváme, protože klasický GPS přijímač disponuje přesností okolo jednotek metrů, je tedy žádané, aby ukládaná poloha dronu do exifu fotky byla mnohem přesnější a to jak pro snazší spojení fotografií ve fotogrammetrickém software, tak pro přesnější rozměry a tvary jednotlivých objektů ve fotografii. Aktuální drony DJI s RTK technologií jsou tyto: dron pro fotogrammetrii DJI P4 RTK, profi dron DJI M300 RTK na inspekce a dron s termovizí DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. Jaké jsou možnosti použití RTK technologie na DJI dronech?

Čerpání RTK dat pomocí vlastní "base" stanice

Tento scénář se odvíjí tak, že ke kompatibilnímu DJI dronu si dokoupíte DJI D-RTK 2 GNSS pozemní GPS stanici, která se ustaví na pevném povrchu do kolmé pozice k zemi, po vyhledání dostatečného počtu satelitů a nehybném ustavení se stanice přepne do režimu "FIX", ve kterém je připravena poskytovat nejpřesnější korekční data, která posílá do ovladače dronu a poté do dronu samotného, kde se provede "přepočet" resp. korekce GPS souřadnice, která se následně ukládá do EXIFu každé fotografie. EXIF fotografie je souhrn všech informací, které dron (fotoaparát) k fotce v době vyfocení může poskytnout, nejdůležitější jsou údaje o nastavené cloně, času závěrky a GPS pozice s datumem a časem.

dji p4 rtk a stanice

Čerpání RTK dat pomocí internetu a protokolu NTRIP

Tento scénář pro Vás může představovat zjednodušení v tom, že RTK data se čerpají z nejbližší GPS stanice poskytovatele pomocí internetu, není tedy třeba starat se o svou lokální DJI RTK stanici, řešit její nabíjení, spárování a umístění. Na druhou stranu je dobré mít svou DJI RTK stanici s sebou, protože ne všude je pokrytí (dostatečně rychlým) internetovým signálem, v těchto místech samozřejmě čerpání RTK dat přes internet nefunguje. Zároveň je třeba dokoupit příslušný USB dongle (router), díky kterému se může ovladač přímo připojit k internetu a který DJI podporuje, takový funkční USB dongle je např. ZTE MF833V. Poskytovatelů RTK dat pomocí NTRIPu je v České republice několik, vybírat můžete např. z CZEPOS ČÚZK dále síť TopNet, síť Geoorbit a další.... Jak vypadá nastavení pro čerpání RTK dat na dronu DJI M300 RTK (u ostatních DJI dronů je nastavení stejné) uvidíte na videu níže:

 

Registrace uživatele do sítě CZEPOS:

Jako první krok je nutné vyplnění formuláře a jeho následné zaslání poštou, emailem, nebo datovou schránkou, k dispozici jsou 3 možnosti účtování služeb a to po vteřinách, měsíční paušální platba a roční paušální platba, po vyplnění formuláře obdržíte přístupové údaje, které zadáte do ovladače. Výběr služby kterou chcete používat se provádí pomocí změny identifikátoru v PORTu. Více se dozvíte na našich školeních.

 

 rtk data pro drony dji czepos

 

Použití technologie PPK - pro zpětné zpřesnění trajektorie

PPK technologie spočívá v tom, že korekce souřadnic se provádí až po přistání dronu na zem což oproti RTK technologii zní jako nevýhoda, nicméně pojďme si situaci rozebrat. Výhodou PPK technologie je vyšší spolehlivost v určitých specifických místech a lokalitách oproti RTK technologii a to například tam, kde není dostupné internetové připojení a nebo tam, kde nelze zajistit ani stálé připojení mezi ovladačem a dronem - horské oblasti, členitý terén, lesy apod. (Komunikační uzel je u DJI dronu postaven tak, že korekční data z Vaši pozemní RTK stanice se odesílají do dronu pomocí jeho ovladače, ne napřímo ze stanice do dronu)  PPK funguje tedy tak, že Vaše pozemní RTK stanice načítá a ukládá svou pozici nezávisle na dronu, dron jako takový létá samostatně bez připojení jak k ovladači, tak tedy k Vaši RTK stanici a ukládá si klasická GPS data, po přistání stáhneme z dronu i RTK stanice informace a analyzační software provede korekci pozice ex-post, proto se tato technologie nazývá PPK - tedy Post Processed Kinematic.

 

Srnčata senoseč drony - Jak co nejlépe použít dron když přijde senoseč?Senoseč je náročná akce pro všechny zúčastněné - jak pro myslivce, tak pro zemědělce i pro přírodu. Protože v každém odvětví existuje snaha zjednodušit si práci, tak i v rámci senosečí jsme našli ulehčení záchrany srnčat - dronem s termovizí. V první řadě bych rád napsal, že ovládání dronu je velmi jednoduché a hlavně přináší výsledky v podobě nalezených srnčat (účinnost až 90% procent dle pečlivosti obsluhy), což máme ověřeno s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti - s ČZU resp s jejich projektem senoseč online, ale hlavně u mysliveckých sdružení napříč českou a slovenskou republikou (od Karlových varů po Poprad)


Senoseč a dron

Drony v posledních letech zaznamenávají technický vývoj, který vede jak ke zlevnění dronů jako takových, tak i ke zjednodušení jejich obsluhy. Díky tomu jsou nyní dostupné modely dronů s termokamerou perfektně použitelné pro senoseče již od přibližně 133 000 Kč bez DPH. Díky spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti a Českou zemědělskou univerzitou máme odzkoušenou metodiku, jak srnčata dronem vyhledávat a zároveň máme odzkoušené modely dronů, které pro vyhledávání srnčat fungují nejlépe. Své zkušenosti jsme shrnuli i v impaktovaném článku k této problematice. Pojďme se podívat jak to celé funguje...


Jak při senoseči použít dron s termokamerou?

Při správném použití termokamery na dronu se srnčata vyhledávají velmi snadno. Důležité je, aby byla srnčata vyhledávány brzy ráno, nebo večer před senosečí, protože pro termokameru je potřeba, aby byl zajištěn dostatečný teplotní rozdíl mezi srnčetem a okolím. Nejlepší podmínky pro vyhledávání tedy jsou brzy ráno (při rozednění kdy je louka nejchladnější z důvodu ochlazení, které přichází v noci) a končí zhruba hodinu po východu Slunce. (záleží na oblačnosti, která v panuje - pokud je zamračeno a zima, lze vyhledávat klidně celé dopoledne). Slunce velmi rychle ohřeje všechny povrchu a srnče rychle po východu Slunce z pohledu termokamery teplotně splívá s okolím a je prakticky nedohledatelné.


Tedy doba pro vyhledávání srnčat dronem je jasná - teď nás zajímá jak nastavit dron:

 • Vzlétněte s dronem do výšky cca 60-100 metrů (platí pro aktuální dron DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, v případě používání staršího dronu musíte být s dronem ve výšce okolo 30 m - a to dle rozlišení termokamery)
 • kameru je třeba sklopit kolmo dolů, tak aby viděla přímo do srnčího zálehu
 • je vhodné zapnout měření teploty a alarm na ovladači
 • doporučenou letovou rychlostí je cca 4 m/s resp cca. 15 km/h
 • létejte v souvratích dle mapy na ovladači - snadno zjistíte, kde všude jste byli a kde ještě ne

Jaký dron je vhodný pro senoseče?

Dronů s termovizí, které jsou schopné hledat srnčata je v současné době několik a liší se především rozlišením termokamery, cenou a dobou letu. Samozřejmě očekáváme co nejvyšší rozlišení, co nejdelší dobu letu a to za co nejmenší cenu.

DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (aktuální model od srpna 2021)


DJI Mavic 2 Enterprise Advanced dron s termokamerou disponuje nejlepším poměrem mezi cenou a výkonem pro tuto aplikaci:

 • rozlišení termokamery 640x512 px,
 • cena 133 000 Kč bez DPH.
 • doba letu je reálně 25 min.

Ovládání tohoto dronu je velmi snadné, protože v základním balení je ovladač s integrovanou vysoce svítivou obrazovkou. Vše je uloženo v pevném přepravním kufru, který je součástí ceny. Díky takovéto termokameře resp. jejímu rozlišení můžete vyhledávat srnčata až z výšky okolo 100 m. To znamená, že prohledáte 3x větší oblast za stejný čas, jako s dříve používaným dronem DJI mavic 2 enterprise DUAL. Můžete tedy jeden dron použít pro 3 družstva resp. sdružení.

DJI Mavic 2 Enterprise DUAL (výroba ukončena)

Nejlevnější použitelný dron s termokamerou o rozlišení 160x120 px dobou letu 25 min a bohatým příslušenstvím (např. 26 W LED světlo pro nasvícení zálehů). V rámci ceny je také pevný přepravní kufr. Standardně se dodává s ovladačem, ke kterému je potřeba připojit váš telefon či tablet pro zobrazení náhledu z kamer. Za příplatek je možnost dodat i ovladač s integrovanou vysoce svítivou obrazovkou.

Drony vydrží v letu cca 25 min a jeho baterie jsou výměnné, pro vyhledávání stačí pouze jeden člověk celkově - s dronem najde srnče, dojde pro něj, vynese jej a pokračuje s letem dronu dále.

Přednáška Fyzikální souvislosti bezdotykového měření teploty na ČVUT

Jan Sova, jeden z pracovníků naší společnosti, přednášel v rámci pravidelné akce tzv. Fyzikálních čtvrtků na ČVUT. Záznam z přednášky "Fyzikální souvislosti bezdotykového měření teploty", kterou přednesl Jan Sova. Přednášku si můžete poslechnout ze záznamu na serveru YouTube.

Ke stažení je k dispozici i PDF přednášky:

 

Další informace o problematice termografie na eko-drony.cz

Profesionální dron s (termokamerou) DJI M300 RTK

DJI Enterprise provedlo malou (r)evoluci ve světě profesionálních dronů a inspekčních (termo)kamer, najednou tedy představilo profesionální dron DJI M300 RTK a také novou termokameru a kamery a s nimi navíc také spoustu novinek stran příslušenství... DJI M300 RTK a DJI H20T je tedy nejpokročilejší dron s termovizí pro profesionální použití (viz profi dron). Důležité ale je, že u dronu DJI M300 RTK byla zvolena nová cenová politika, dron tak již v základu disponuje např. RTK tedy pokročilý GPS přijímač, protinárazová čidla ze všech směrů, ale hlavně disponuje letovou dobou až 55 min.

dron s termovizi DJI

Dron DJI M300 RTK s novou termovizní kamerou DJI H20T

Na profesionální drony jsou stanoveny vysoké nároky - co je tedy u DJI M300 RTK nového?


DJI M300 RTK jak už jsme zmiňovali disponuje letovou dobou až 55 min, bavíme se tedy o letovém čase bez zátěže, v případě využití nové hybridní kamery DJI Zenmuse H20 je reálná letová doba 45 min a to už je velmi nadprůměrné. Pokud budete 45 min létat v průmyslových oblastech či areálech, může se stát, že unavíte svou prostorovou představivost což zvyšuje pravděpodobnost kolize, nově tedy DJI M300 RTK má protinárazová čidla nainstalovaná ze všech 6 směrů letu. Pokud by přece jen mělo dojít ke kontaktu s nějakým objektem, nebo by došlo k výpadku motoru či selhání vrtule umí nově tento dron přistát i pomocí 3 vrtulí, dron je ovladatelný sice omezeně, ale navést jej na bezpečné místo Vám umožní. Bezpečnost provozu také určitě zvýší nový systém "health managmentu" flotily dronů, což může být oříšek, pokud provozujete více dronů, sad baterií a kamer.

Video představení od DJI Enterprise naznačuje, že použití tohoto dronu bude hlavně v průmyslových inspekcích a v oblastech vyhledávání osob (dalo by se říci něco ve smyslu vymáhání práva), zajímavým použitím určitě bude také vyhledávání ohnisek požárů, okrajové použití pak bude i vyhledávání zvířat.

 

S novým dronem přichází i nové termokamery, kamery, LIDAR...

Pro správnou součinnost jsou samozřejmě kamery s dronem úzce propojeny a dává tak smysl prezentovat dron s kamerou DJI Zenmuse H20 nebo s dronní termokamerou DJI H20T jako ucelené řešení, obě součásti by totiž bez sebe navzájem nemohly fungovat.

Nová hybridní kamera DJI Zenmuse H20 přináší 3 snímače v jedné kameře na drony.

DJI Zenmuse H20 je zamýšlena jako průmyslová inspekční kamera, která poskytne ten nejlepší záznam, náhled a přiblížení za těch nejnáročnějších podmínek. Je vhodná do provozů, areálů a objektů, kde není třeba sledovat teploty. (pro sledování teplot je vhodná termokamera DJI Zenmuse H20T - popis níže)

Kamera H20 se tedy skládá ze třech snímačů v jednom těle, jde o: Širokoúhlá kamera pro pořizování přehledových snímků, létání podle displeje a orientaci v terénu širokoúhlá kamera disponuje rozlišením12 MPx. Zoomovací kamera s 23 násobným hybridním optickým zoomem a 20 MPx pro sledování objektů, přibližování kritických míst a zaznamenávání kritických detailů v tom nejvyšším rozlišení. Laserový dálkoměr - pomocí něj můžeme zjišťovat vzdálenost dronu od měřeného objektu až na 1200 m, díky tomuto měření určíme přesnou GPS pozici označeného objektu a  můžeme sdílet.

Nová hybridní termokamera DJI Zenmuse H20T pak představuje nejpokročilejší termokameru na dron

DJI H20T je zamýšlena jako inspekční termokamera pro zjišťování stavu objektů, průmyslových zařízení, sledování průmyslových provozů, kde se pracuje s teplotou, Na DJI H20T je nejdůležitější termokamera s rozlišením 640x512 px dokáže pořizovat radiometrické snímky, teplotní citlivost 50 mK a přesnost +-2°C pak předurčuje tuto termokameru jako ideální nástroj pro průmyslové inspekce (vyhledáváním defektů v izolaci, hotspotů ve fotovoltaických panelech, chybám v izolátorech na vedení vysokého napětí apod.) a také pro vyhledávání osob. Všechny ostatní senzory jsou totožné jako u DJI H20 - tedy širokoúhlá kamera s 12 MPx, zoomovací kamera s 20 Mpx a 23x optickým zoomem, laserový dálkoměr pro přesnou lokalizaci defektů (např. v izolaci) a osob.

Lidar DJI L1 pro laserové skenování 

LIDAR DJI Zenmuse L1 pro profesionální drony DJI M300 RTK dovoluje pořizovat velmi rychle a přesně mračno bodů zadaného objektu či oblasti a to až 200 ha na jeden let, při přesnosti 5 cm vertikálně a 10 cm horizontálně. Podporuje až 3 zpětné odrazy, což zaručuje mimořádně podrobné modely terénu. Díky 240 000 přijatých bodů za sekundu se jedná o nejrychlejší způsob mapování a modelování zadané oblasti či modelu.

mceclip0-4

LIDAR DJI Zenmuse L1 pro dron DJI M300 RTK

Kamera DJI P1 pro fotogrammetrii z dronu 

Fotogrammetrická kamera DJI P1 je určena pro perfektně přesné zaznamenávání zadané oblasti pomocí fotografií a následné složení 2D mapy či 3D modelu na základě principu fotogrammetrie. Díky FULL-FRAME snímači o rozlišení 45 MPx, velikosti pixelu 4,4 mikrometru, velmi přesnému gimbalu a v neposlední řadě díky integrovanému RTK v dronu DJI M300 RTK, se dostáváme na neuvěřitelnou podrobnost mapy či modelu, a v neposlední řadě přesnost a rychlost potřebnou pro složení výsledného celku. Kamera DJI P1 má vyměnitelné objektivy pro optimální úhel záběru.

Profesionální DJI drony pro výzkumné ústavy a vzdělávací instituce...


Drony DJI Enterprise rádi přijedeme předvést a rádi provedeme testovací měření. Kromě fyzické ukázky a testů je k dispozici pro DJI M300 RTK a jeho kamery také DJI SDK tedy vývojářské knihovny pro vývoj vlastní mobilní aplikace.

V případě dotazů ohledně DJI M300 RTK, termokamer či jiných DJI Enterprise výrobků jsme Vám k dispozici na emailu: info@eko-drony.cz či na telefonu: 737 410 213

Bude toto nový DJI Mini 3 Pro?

Na Twitteru Jasper Ellense, který se podle vlastních slov označuje jako "Independent DJI Investigator" se objevily fotografie a technický popis nově připravovaného dronu DJI Mini 3 Pro. Níže uvedené informace prosím považujte za neověřené informace z tzv. kategorie rumors.

Jasper Ellense ve svém příspěvku uvádí následující parametry dronu DJI Mini 3 Pro:

 • váha 249 g (váhové kategorie dronu viz registrace dronu)
 • baterie s kapacitou 2453 mAh
 • vylepšený 3-osý gimbál
 • kamera E24 s F1.7
 • velké přední a zadní senzory
 • nové zpětné (parkovací?) senzory

Jasper tweet zakončuje slovy "Čas prodat váš  DJI Mini 2".

DJI Mavic 2 Enterprise ADVANCED jako policejní dron s termovizí

Profi drony DJI mají své místo i u složek IZS (integrovaný záchranný systém). Například dron DJI Mavic 2 Enterprise ADVANCED díky kameře s vysokým rozlišením a termokameře je lze použít jak ve dne, tak také v noci - pro vyhledávání ztracených osob, lokalizaci ohniska požáru, kontrolu dopravní situace, dokumentace dopravních přestupků apod.

V tom všem a mnohem více dokáže posloužit profesionální dron s termokamerou DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. Připravili jsme krátké video ze sledování dopravního provozu:

Další relevantní informace